Section
Drop element here!
Section
Drop element here!
Section
Drop element here!
Section
Drop element here!

Detektering av vattenläcka

Larm lokalt och i mobil

Automatisk avstängning av vatten

Automatisk avstängning av disk- och tvättmaskin

Varför originalet Casanova är ett bra och enkelt val för dig.

Vår mjukstängande vattenventil, Casanova, arbetar inte med systemtryck och flöde. Därför är den också okänslig för förändringar i tryck, flöde, slitage, grus och kalk som lätt kan påverka en korrekt mätning och rätt avstängning av vattentillförsel.
Med vattensensorer som stänger av vattnet får du ett mycket bra förebyggande skydd vid vattenläckor, som förhindrar dyra vattenskador. Att du sen kan stänga av vattnet precis när du vill, och alltid när du går hemifrån, minskar risken radikalt att en vattenskada ska uppstå.

Vad skiljer denna lösning mot andra liknande produkter på marknaden

• Låg kostnad inklusive montering 
• Mindre till storlek
• Enklare att montera
• Inga krångliga inställningar
• Ingen riktningsmontering
• Lägre behov av teknisk förkunskap
• Inget behov av återkoppling till montör
• Inga kontroller av givare erfordras
• Flexibel styrning via larm (Verisure, Sector Alarm, Securitas Home och Garda Alarm) eller WiFi
• Inga irritationer under drift
• Mer driftsäker
• Hög kvalité
• Plug-and-play
• Inget behov av underhåll
• Automatisk stängning av maskin vid ett vattenläckage
• Tydligt meddelande och larm med registrering i telefon

Vad finns det för behov för denna lösning

Det går aldrig att säga var eller när en läcka sker. Men vad allt tyder på i flera undersökningar är att 34% av alla vattenskador sker inom köksområdet. Då fler vattenförbrukande maskiner kopplas in i köket har denna siffra ökat under åren. Lägg därtill tvättstuga som har vattenskador på 6%. Tyvärr så tar inte vattenläckor paus under en pandemi eller semester.
Alla som har en fastighet har också ett ansvar att skydda sin egendom mot denna typ av skador. Försäkringsbolagen kommer också se till att öka medvetenheten kring detta då deras kostnader på vattenskador ligger på mellan 5 - 10 miljarder årligen, men även att CO2 har en negativ miljöpåverkan vid återställande.
Kostnader sker inte bara för försäkringsbolagen. Någon måste betala detta i slutändan. En liten del av detta hamnar som självriskkostnad hos kund, som kan bli mycket kostsamt och överraskande med en lång återställande tid för familjen.
Så med detta sagt, var mer förberedd och förebygg mot vattenskador i tid i morgon kan det vara för sent.